Pannónia Ösztöndíjprogram pályázati dokumentumok

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és hasznos segédanyagok

A pályázatot 2024. január 15-től folyamatosan lehet benyújtani a felhívásban kért dokumentumok pannonia@tpf.hu e-mail címre történő megküldésével.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

A pályázás során a pályázó intézményeknek az alábbi dokumentumokat szükséges elküldeniük a fent megadott e-mail címre.

  • a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap (excel formátumban)
  • a pályázati űrlap 7. „Összesítés, nyilatkozat” nevű lapfüle a hivatalos képviselő által aláírva
  • az egyedi támogatás igénylőjének nyilatkozata a hivatalos képviselő által aláírva

A Pannónia Ösztöndíjprogrammal és annak megvalósításával kapcsolatos részletes tudnivalókat a végrehajtási útmutató tartalmazza.


Dokumentumok letöltése:

A támogatói okirat kiállítása előtt az intézménynek az alábbi mellékleteket kell beküldeni:

  • A hivatalos képviselő(k) közjegyző által kiállított, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által jegyzett aláírás minta eredeti példánya, vagy a korábban közjegyző által kiállított aláírási címpéldánynak vagy ügyvéd által jegyzett aláírás mintának a hivatalos képviselő(k) aláírásával és intézményi pecséttel hitelesített, 30 napnál nem régebbi dátummal ellátott másolata
  • Banki felhatalmazó levél: A támogatási összeg kiutalásának feltétele a banki felhatalmazó levél eredeti példányának beérkezése. Formanyomtatványt nem küldünk, ezt az intézmény számlavezető bankja állítja ki. A felhatalmazás kiállításához a Tempus Közalapítvány az adott projektre vonatkozó információt küld.
  • Továbbá nem költségvetési intézmények esetében:
    • a nyilvántartásba vételt igazoló szerv által kiállított hivatalos igazoló irat eredeti vagy hitelesített példánya
    • NAV 30 napnál nem régebbi igazolásának eredeti példánya arra vonatkozóan, hogy Kedvezményezettnek nincs 60 napon túl lejárt köztartozása, vagy elektronikusan kiállított adóigazolás, mely hitelességének ellenőrzéséhez a hivatal által kiállított pdf dokumentum e-mailen való eljuttatását is kérjük


Ha a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti követelményeknek, a Tempus Közalapítvány hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa a pályázati adatlapon megadott e-mail címen. Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőig nem, vagy hibásan nyújtja be, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül további feldolgozásra.


Egyéb dokumentumok és segédanyagok


Bilateral Agreement for the Pannónia Programme (docx; 0,53 MB)

Supplementary Bilateral Agreement for the Pannónia Programme for entities with existing Erasmus+ Bilateral Inter Institutional Agreements (docx; 0,52 MB)


Adatkezelési tájékoztató a Pannónia Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó adatkezeléshez.

Pannónia Ösztöndíjprogam arculati segédlet


A pályázat benyújtásának további részletei a pályázati felhívásban találhatóak.